ภาษา :

รสดีเด็ด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

เนื้อวากิวที่ทางร้านใช้เป็นเนื้อวากิวจากออสเตรเลีย เป็นวัวเลี้ยงในระบบเปิดและกินแต่ธัญพืช ดังนั้นจึงรับรองได้ว่าเนื้อที่ได้จะไม่มีกลิ่นสาบ ส่วนระดับไขมันของเนื้อประเภทนี้ที่ทางร้านใช้คือระดับ 5-10 โดยใช้เวลาในการบ่มเนื้อนานถึง 60 วัน จนทำให้เนื้อมีความนุ่มเป็นพิเศษเคล้ารสชาติหอมหวาน ชุ่มฉ่ำ นุ่มละมุนลิ้นมากกว่าเนื้อวัวประเภทอื่นๆ